Title: KRITIK AV GOTHAPROGRAMMET

Author:MARX KARL
Subject:SOCIALISM & RELATED SYSTEMS
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
Karl Marx

Kritik av Gothaprogrammet-o0000oFÖRORD AV FRIEDRICH ENGELS
MARX TILL WILHELM BRACKE
RANDANMÄRKNINGAR TILL TYSKA ARBETARPARTIETS PROGRAM
II
III
IVFÖRORD AV FRIEDRICH ENGELS
Det manuskript som här publiceras -- såväl det beledsagande brevet till Bracke som kritiken av programutkastet -- skickades år 1875, strax före koalitionskongressen i Gotha (2), till Bracke för vidarebefordran till Geib, Auer, Bebel och Liebknecht för att senare gå tillbaka till Marx. Eftersom partikongressen i Halle (3) fört upp diskussionen av Gothaprogrammet på dagordningen, anser jag att jag gör mig skyldig till försnillning om jag ännu längre undanhåller allmänheten detta viktiga -- kanske det allra viktigaste -- dokument som rör diskussionen.
Men manuskriptet har ytterligare en annan och mer vittgående betydelse. För första gången utvecklas här klart och bestämt Marx' inställning till den linje Lassalle från allra första början anammat i sin agitation, och detta såväl beträffande Lassalles ekonomiska principer som hans taktik.
Den hänsynslösa skärpa med vilken programutkastet här analyseras, den obeveklighet med vilken de uppnådda resultaten slås fast och bristerna i utkastet blottläggs--inget av detta kan i dag, efter femton år, skada någon.
Utpräglade lassalleaner existerar numera bara i utlandet som isolerade spillror, och i Halle har till och med upphovsmännen till Gothaprogrammet gett upp det som alltigenom otillräckligt.
Men trots detta har jag, där det varit betydelselöst för sakfrågan, utelämnat en del personligt skarpa uttryck och omdömen, och ersatt dem med punkter. Marx skulle själv ha gjort detta om han i dag hade offentliggjort manuskriptet. Det på sina ställen häftiga språket var provocerat av två omständigheter. För det första var Marx och jag mer intimt förbundna med den tyska rörelsen än med någon annan rörelse; därför blev vi med nödvändighet särskilt upprörda över det uppenbara steg tillbaka som detta programutkast ådagalade. Och för det andra var vi vid den tidpunkten, knappt två är ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  Libri.it ANA JUAN CATALOGOTHE NEW YORK TIMES. 36 HOURS. 125 WEEKEND IN EUROPA (I)PRINT SET SEBASTIAO SALGADO GENESILA CASA DELLE BAMBOLE DI CARTA
 • Illustrati

  Sfoglia riviste di Illustrati