Title: JAK KE ŠTESTÍ SKRZE ŠEST SLUŽEBNÍKU PRIŠEL

Author:GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Subject:FICTION
Source:
Download book:
Words Statistic:words statics
 

Number of words for page:
GRIMMOVÉ WILHELM A JACOB
Jak ke štìstí skrze šest služebníkù pøišel


Pøed dávnými èasy žila byla jedna stará královna, která byla èarodìjkou, a její dcera byla nejkrásnìjší dívka pod sluncem. Staøena však nemyslela na nic jiného, než jak lidi hubit a nièit, a tak když se pøišel o její krásnou dceru nìkdo ucházet, tu øekla, že její dcera jen toho chce, kdo uložené úkoly splní, komu se však daøit nebude, ten propadne hrdlem. Mnozí byli dívèinou krásou omámeni a své štìstí zkoušeli, ale když staøeniny úkoly nesplnili, museli pokleknout a hlava jim byla katem bez milosti setnuta.
Jeden královský syn se o kráse princezny doslechnul a vyzkoušet své štìstí chtìl, a tak svého otce o svolení k odjezdu požádal. Ale král ho nepustil na jistou smrt, a tak princ ulehl a k smrti onemocnìl a nikdo ho vyléèit nemohl. Tak ubìhlo sedm let, a když král vidìl, že není žádná nadìje na princovo uzdravení, tedy povolil a s bolestí v srdci svého jediného syna, který zvìdìv, že za princeznou mùže, zázraènì se uzdravil; na cestu vypravil.
Jel princ pøes velikou pláò, když tu vidìl velikou kupu sena a když pøijel blíže, seznal, že to není kupa sena, ale bøicho velkého èlovìka, který tu jen tak ležel roztažen a jeho bøicho vypadalo jako malá hora.Tlouštík, když vidìl jezdce, vstal a øekl, a ho vezme do služby. Však princ mu odvìtil, co by si s takovým nemotorou poèal, tlouštík však pravil, že se mùže nìkdy hodit, že když se dobøe nají, mùže být i 3000 krát vìtší. Tak ho princ vzal sebou.
Ujeli kousek cesty a tu uvidìli muže, jak leží na zemi a ucho má na trávníku. Tu se ho princ zvìdavì otázal, co tak pozornì poslouchá a on mu odvìtil, že poslouchá, co se všude ve svìtì dìje, že ...
Page: 1
 

Help

 • Select one or more words an get availables translation in Logos Dictionary.
 • Set the number of words for each page an refresh the content.
 • Go to begin of the document
 • Go to previous page
 • Go to next page
 • Go to the end of document
 • Libri.it

  Libri.it ALCHIMIA & MISTICA20 MODI PER DISEGNARE UN GATTO E ALTRI 44 SIMPATICI ANIMALIANA JUAN CATALOGOLA MENTE DEL FOTOGRAFO
 • Illustrati

  Sfoglia riviste di Illustrati